Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Cu anh sao nó lại bự vcl thế này